Website


Deze website is een activiteit van het Platform en Stichting Kocon.

 
Betrouwbaarheid informatie
De makers van de website proberen de informatie zo goed en zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. De informatie komt uit eigen en andere bronnen. Het Platform kan echter niet volledig instaan voor de betrouwbaarheid en volledigheid van deze informatie.

 
Auteursrechten
Overname van teksten en illustraties voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het Platform Kocon. Het overnemen van teksten voor eigen (privé) gebruik is geen probleem. (bijvoorbeeld voor versturen aan vrienden, collega’s of het maken van een werkstuk voor school).
Wel altijd de bron vermelden: www.kocon.nl

 
Bestanden in PDF formaat lezen of downloaden
Op de site worden de meeste documenten aangeboden in PDF-formaat. Om deze bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Dit kunt u hier gratis downloaden.

 
Foto’s en afbeeldingen
De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze website of het Platform Kocon kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van Platform Kocon.

 
Opzet en vormgeving
De opzet en de vormgeving van de website is tot stand gekomen dankzij de hulp van DSC-IT en Robius.

 
Disclaimer
Het Platform Kocon doet er alles aan om de informatie op deze site up-to-date te houden en u van de juiste informatie te voorzien. Mocht er ondanks deze inspanning toch informatie ontbreken, onvolledig of onjuist zijn, dan horen wij dat graag van u. Het Platform Kocon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie.