Steun


Het Platform Kocon wordt ondersteund door maatschappelijke organisaties en de gemeente Katwijk.
Veel van onze plannen kunnen we om financiële redenen echter niet realiseren. We zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen wanneer u ons werk wilt steunen.

 
Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op:
(IBAN) NL38 RABO 0336853211 t.n.v. Stichting Kocon te Katwijk.

 
Hartelijk dank voor uw steun.