Preventie


Alcohol en drugs kunnen de levensloop van jongeren én volwassen grondig verstoren. Dit gebeurt niet bij iedereen die gebruikt. Sommige mensen zijn kwetsbaar en raken verslaafd. Anderen zijn niet verslaafd zijn maar gebruiken buitensporig veel geweld waardoor de wereld om hen heen kapot kan gaan.

 
Kun je voorkomen dat een persoon zichzelf of zijn leefomgeving beschadigt door alcohol of drugs? Met tal van projecten worden jongeren (en in toenemende mate hun ouders) in Katwijk in hun eigen leefwereld ondersteund in de manier waarop zij omgaan met alcohol en drugs.

 
Het Platform voert een breed scala aan verschillende preventie-activiteiten uit. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • betrokkenheid (informatieverstrekking, consult en advies) bij het Signaleringsnetwerk Jeugd van de gemeente Katwijk
  • uitvoering van IVA Katwijk
  • ontwikkelen, up-to-date houden en verspreiden van de jongerenfolder Alcohol ‘Proost’

 
Een compleet overzicht van de preventie-activiteiten is in het Activiteitenplan terug te vinden onder de noemer ‘Preventie’.