Onderzoek


Hier vindt u veel links naar website van instanties die zich bezig houden met onderzoek.

 

 • Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO)
  Het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) is gerelateerd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en bestrijkt het vakgebied van de verslaving(en) en het gebruik van psycho-actieve middelen.
 • Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, Rotterdam
  De stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) heeft ten doel het verwerven en overdragen van wetenschappelijke kennis van de verslavings-problematiek, om op die manier een bijdrage te leveren aan de oplossing daarvan .
 • NIAAA
  Website van het Amerikaanse onderzoeks- en informatiecentrum NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism). Wetenschappelijke informatie over alcoholproblematiek.
 • RIVM
  Nationaal Kompas Volksgezondheid met het antwoord op allerlei vragen over de volksgezondheid in Nederland.
 • RIVM
  De Nationale Atlas Volksgezondheid geeft een geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.
 • Stichting Informatievoorziening Zorg
  De Stichting Informatievoorziening Zorg heeft als missie ‘het leveren van oplossingen op het gebied van informatie- en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening’. Via deze website is onder andere jaarlijks het rapport “Kerncijfers verslavingszorg ” te bestellen.
 • Trimbos Instituut
  Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. De missie van het instituut is: kennis over geestelijke gezondheid creëren en doen toepassen in beleid en praktijk van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.
 • X-S2
  X-S2 is de portal naar een kennisnetwerk voor sociaal beleid. Een netwerk dat ontstaat uit het samenspel van vraag en aanbod en zich uitbreidt door maatschappelijke ontwikkelingen, actualiteit van praktijk en beleid.