Download


Hieronder treft u documenten van het Platform Kocon in PDF-formaat, die u desgewenst kunt downloaden.

Om deze bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig.
Dit kunt u hier gratis downloaden.

Jaarverslag 2021 – Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2021 – Preventie

Jaarverslag 2021 – Project Reïntegratie

Infosheet bij Jaarverslag 2020 – Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2020 – Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2020 – Preventie

Jaarverslag 2020 – Project Reïntegratie

Infosheet bij Jaarverslag 2019 – Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2019 – Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag Project Reïntegratie 2019

Infosheet bij Jaarverslag 2019 Project Reintegratie

Infosheet bij Jaarverslag 2018 – Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2018 – Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag Project Reintegratie 2018

Activiteitenplan 2019 – Kocon

Jaarverslag 2017-Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Infosheet bij Jaarverslag 2017 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Onderzoek STAP – Alcoholverstrekking aan jongeren onder 18 jaar – okt. 2017

Jaarverslag Project Reintegratie 2017

Reacties Kocon op 6e mysteryshoponderzoek van STAP – febr 2018

Activiteitenplan 2018-Kocon

Jaarverslag 2016 – Nazorg ex-gedetineerden

Jaarverslag Project Reintegratie 2016

Activiteitenplan 2017-Kocon

Jaarverslag 2015 – Nazorg ex-gedetineerden – DEF

Jaarverslag Project Reintegratie 2015 – DEF

Activiteitenplan 2016 Kocon

Jaarverslag 2014 – Nazorg ex-gedetineerden gemeente Katwijk- DEF

Jaarverslag 2014 – Project Reintegratie -DEF

Activiteitenplan 2015-Kocon-DEF

Folder Project Reintegratie-nov. 2014

Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk – mei 2014

Jaarverslag Pr. Reintegratie 2013

Activiteitenplan 2014

Evaluatie en aanbevelingen Werkgroep Naleving Kocon- 2013

Brf Kocon argumenten nav voorstel overgangsregeling leeftijdsgrens alcohol 18 jaar 2013

Factsheet STAP – Nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen Katwijk – 2013

Folder Project Reintegratie 2013

Presentatie Micha de Winter – Symposium 2013

Programma Symposium 2013

Folder Symposium 2013

Brief aan ouders van 12 jarigen ivm alcoholgebruik- 18 april 2012

Evaluatie Pilot Nazorg ex-gedetineerden 2012

PB Alcoholgebruik jongeren-ouders- 2012

Scriptie Nazorg Katwijkse ex-gedetineerden 12-18 jaar- 2012

Tussentijdse rapportage Pilot Nazorg ex-gedetineerden Katwijk 2012

Activiteitenplan 2012

Brf Kocon aan gem. Katwijk mbt concept Evenementenbeleid 2012-2016

Brf Kocon met reactie op concept beleidsplan WMO 2012-2015

Evaluatie alcoholbeleid Katwijk-18 maart 2011

Handout PPP NIK themadag politie – Workshop Aanpak in Katwijk 2011

Jaarverslag Pr Reintegratie 2011

Uitn. bijeenkomsten schulden en dakloosheid 2011

Fotocollage Frizzzfeest 2010

Jaarverslag Pr Reintegratie 2010

Proost- Jongerenfolder over Alcohol 2010

Voorstel Pilot Nazorg ex-gedetineerden Katwijk 2010

Fotocollage Frizzzfeest 2009

Jaarverslag Pr Reintegratie 2009

Evaluatieverslag Pr Reintegratie 2008

Alcoholspecial voor ouders -2008

Flyer prijsvraag slogan alcoholcampagne 2008

Prijsuitreiking slogan alcoholcampagne 2008

Fotocollage graffiti Vuurbaak Alcoholcampagne 2008

Fotocollage verwijderen Graffiti Vuurbaak 2008

Fotocollage inpakken Vuurbaak – Alcoholcampagne 2008

Fotocollage Symposium 2008

Presentatie Jos Wienen- Symposium 2008

Presentatie Leo Bisschops- Symposium 2008

Presentatie Nico v.d. Lely- Symposium 2008

Presentatie Reinoud Wiers- Symposium 2008

Presentatie Romeo Ashruf- Symposium 2008

Presentatie Wim v. Duijn- Verslavingsbeleid Katwijk 1992-2007-Symposium 2008

Folder Symposium 2008

Evaluatieverslag Broodnodig 2007-2008

Voorstel verlenging Project Broodnodig 2008

Convenant alcoholbeleid jongerencentra 2007

De derde helft – Projectplan sportsector 2007

Evaluatieverslag Pr. Reintegratie 2007

Monitor en evaluatie Verslavingsbeleid Katwijk 2000-2007

Notitie Alle inwoners tellen mee 2007

Onderzoeksrapport Voedselbank Katwijk 2007

Voortgang Project Broodnodig 2007

Projectvoorstel Broodnodig 2007

Reactie notitie Alle inwoners-gem. Katwijk 2007

Stndvzkn Alle inwoners tellen mee 2007

Aanbevelingen 2e kamer alcoholbeleid 2006

Evaluatieverslag Pr. Reïntegratie 2006

Folder Voorlichtingsspreekuur Opvoeders 2006

Samenvatting Alcoholplan Platform Kocon 2006

Tussentijdse rapportage Pr. Reintegratie 2006

Stellingen over regelgeving alcohol 2006

Plan van Aanpak Veelplegers 2005

Brf Platform Kocon mbt discussie uitgaan 2005

Evaluatieverslag Project Reïntegratie 2005

Samenvatting knelpunten ex-verslaafden en ex-gedetineerden 2005

Tussentijdse rapportage Pr. Reintegratie 2005

Verwijsgidsje Platform 2005

Evaluatieverslag Reintegratie 2002-2004

Eindverslag Project Veilig in Katwijk Stappen (VIKS)-2004

Fotocollage I – Preventiesurvival 2004

Fotocollage II – Preventiesurvival 2004

Voorstel acties regelgeving en -handhaving 2004

Training Grenzen Stellen 2004

Proefproces XTC- fotoverslag 2004

Alcoholplan 2003-2004

Samenvatting rapportage meetkeet 2003

Fotocollage Alcohol Meetkeet 2003

Rapportage Alcohol Meetkeet 2003

Fotocollage Biervatenpraat 2003

Fotocollage I Voorlichting XTC aan de Boulevard 2003

Fotocollage II Voorlichting XTC aan de Boulevard 2003

Uitslagen leerlingen onderzoek-verslavingspreventie 2003

Voortgangsrapportage 2002-2003

Jaarverslag 2001

Jaarverslag 2000