Alcohol


Hier vindt u links naar alcohol-gerelateerde websites.

 

 • Al Anon
  Al-Anon Familie Groepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Op de website informatie over de hulp van Al-Anon of Alateen voor mensen die te maken hebben met iemand uit de omgeving (een ouder, een goede vriend of een familielid) die overmatig drinkt.
 • Alcohol Reclame
  Op deze site staat alles over alcohol en reclame: de regels, onderzoeken, overheidsbeleid en informatie voor scholen. De site is gemaakt door Stichting Alcoholpreventie (STAP).
 • Alcoholinfo.nl
  Deze site van het Trimbos Instituut is voor iedereen die informatie wil over alcohol en de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik. Via deze website is het mogelijk om op werkdagen van 13.00 tot 17.00 te chatten met een medewerker van de Alcohol en Drugs Infolijn of een medewerker van een instelling voor verslavingszorg. Telefonisch vragen stellen kan ook via de Drugs Infolijn 0900 (1995) of de Alcohol Infolijn (0900) 500 20 21.
  Vragen mailen kan ook via: vraagbaak@drugsinfo.nl of vraagbaak@alcoholinfo.nl.
 • Alcohol in de Wet
  Website over wettelijke regels en Factsheets m.b.t. alcohol van de Rijksoverheid.
 • Alcoholvrije Omgeving
  Op deze website promoot STAP (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) bestaande goede praktijkvoorbeelden van alcoholvrije initiatieven voor jongeren.
 • Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond (ANGOB)
  Deze website geeft informatie over alcohol en soft-drugs, en over de ANGOB. Stichting ANGOB is een onafhankelijke particuliere vrijwilligersorganisatie.
 • Alle strafbare feiten over drugs en alcohol
  Op deze website van het Openbaar Ministerie vindt u onder de rubriek ‘Boetes’ de boetebedragen geldend vanaf 1 januari 2014 voor de meest voorkomende lichtere overtredingen, variërend van het te vroeg aanbieden van huisvuil, vissen buiten het visseizoen, snelheidsovertredingen en onder invloed zijn van drugs of alcohol.
 • Anonieme Alcoholisten (AA)
  Anonieme Alcoholisten’ (AA) is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Op deze website uitleg over de aanpak van de AA en adressen en telefoonnummers van plaatselijke afdelingen.
 • BOB campagne
  De Bob-campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zijn campagnepartners zoals provincies en gemeenten. Deze campagne moet bijdragen aan het verminderen van het aantal automobilisten dat met alcohol achter het stuur stapt en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en -gewonden. Op de website zijn ook linken te vinden naar bijvoorbeeld de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) en het Alcoholprogramma.
 • Drank je wel!
  Website voor jongeren en volwassenen met ouders met een alcoholprobleem. Een initiatief van het Trimbos-instituut.
 • Drinktest.nl
  Drinktest.nl is ontwikkeld om mensen, die alcohol drinken, te voorzien van informatie en advies. Op basis van de antwoorden adviseert een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma. Probeer het eens!
 • Drugsinfo Team
  Het infoteam richt zich vooral op met alcohol en drugs experimenterende jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. De inhoud en de toon is daarop afgestemd. Op de site is ook een alcohol- en coketest te vinden.
 • EUROcare
  Website van Eurocare, de Europese organisatie ter bestrijding van alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen.
 • FAS Stichting
  De Foetaal Alcohol Syndroom Stichting Nederland (verkort ook genaamd FAS stichting) geeft informatie over het Foetaal Alcohol Syndroom. Dit syndroom omvat de mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol.
 • Test hier uw alcoholgebruik of -misbruik.

 • Ministerie van VWS
  Website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met informatie over alcohol en drugs waaronder de wet- en regelgeving.
 • Netdokter
  Netdokter is een initiatief van de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De federatie KNMG vertegenwoordigt ruim 30.000 artsen in Nederland. De site biedt informatie en testen over alcohol en drugs. Verder een grote vraagbaak, ervaringsverhalen en veel links.
 • Nederlands Jeugdinstituut
  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. De website biedt beroepskrachten en beleidsmakers informatie over recente ontwikkelingen en een overzicht van publicaties gericht op het werkveld Jeugd.
 • STAP
  Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een landelijk kennis- en onderzoeksinstituut voor alcoholbeleid en wil ertoe bijdragen dat de schade als gevolg van alcoholgebruik aantoonbaar wordt teruggedrongen. Daarbij telt vooral het terugdringen van gezondheidsschade naast andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld. STAP geeft informatie en adviezen en voert onderzoek uit voor gemeenten, provincies, de landelijke overheid en politieke partijen.
 • Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)
  Verenigd in STIVA leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken gezamenlijk een bijdrage aan het bevorderen van een verantwoord alcoholgebruik en het terugdringen van alcoholmisbruik. Op de website is informatie te vinden over o.a. wet- en regelgeving.
 • Voorkom.nl
  Christelijke organisatie voor preventie en voorlichting (alcohol, drugs, gokken en roken).